AutoViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery
Affärsidé:

Att i sammarbete med beställare, projektörer, myndigheter och entreprenörer projektutforma, verksamhetsanpassa och bygga friska, miljövänliga och ekonomiska hus.


Verksamhet:

Byggkonsultverksamhet genom hela byggprocessen.

- Övergripande projektledning (´Construction Management´)
- Projektutformning / samordning i tidiga projektskeden
- Projekteringsamordning/ arbetsmiljösamordning
- Kostnadsbedömningar / projektkalkyler
- Projektplanering / produktionsplanering
- Upphandlingar / administrativa föreskrifter
- Byggledning / produktionssamordning
- Kvalitetskontroll / ekonomisk kontroll
- Hyresgästanpassningar & hjälp vid inflyttning

Samt representant för AB Häggmark & Söner, Västra Ämtervik.

image