AutoViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery
Samarbetsprojekt

(totalt har ca 80 000 kvm kompletta överbyggnader uppförts i samarbete med oss från och med år 1994)

AB Häggmark & Söner

AB Häggmark & Söner har utfört många kompletta överbyggnader i Stockholmsområdet.

Man har konstruerat, förtillverkat (prefabricerat i torra lokaler) och monterat kompletta överbyggnader för kontors-, industri-, bostads-, affärs- och hotell byggnader mm.

Projekten till höger har utförts i samarbete med oss, som representant för AB Häggmark & Söner, från år 1994.

Tidigare var H & S underentreprenör till AB Häggmark & Johansson, där vår Hans Magnusson var Byggnadschef under åren 1987-1991, då ca 30 000 kvm byggnader uppfördes per år i Stor Stockholmsområdet.

För ytterligare information om AB Häggmark & Söner se: www.haggmark.se


image image image
image image image