AutoViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery
Sveriges Advokatsamfund

Renovering, ombyggnad och förbättringsarbeten utfördes på fastigheten, Diplomaten 3. Konsultuppdraget, från Sveriges Advokatsamfund, innefattade projektledning inkl projekteringssamordning, byggsamordning och ekonomisk kontroll av fyra olika entreprenader, Renoverings, bygg- och installationsarbeten (etapp1 & 2), ombyggnadsarbeten till hörsal, utvändiga renoverings- och dräneringsarbeten samt ny bergvärmeanläggning med passiv komfortkyla.

icon
Stark Telecom

Två kontors- och lagerfastigheter uppfördes på fastigheten, Kv. Mallen 15 i Arninge, Täby. En anpassades för Stark Telecom och en för extern hyresgäst. Konsultuppdraget, från Stark Fastigheter, bestod av att som Projektledare samordna projektering inkl myndighetstillstånd samt upphandlingar av delade entreprenader. Att upprätta projekt- och fastighetskalkyler, projekt- och produktionstidplaner och byggledning ingick i uppdraget. Samordning av uthyrning inkl hyresgästanpassning utfördes likaså.

icon icon
Arlandastad

Ett större handelsområde med över 13 000 kvm butiker och lokaler uppfördes av Arlanda Outlet Village (AOV) i Arlandastad. Planerade ytterligare större utbyggnader av området planerades och förprojekterades. Konsultuppdraget, från Outlet Centres International (OCI)/ Lehman Brothers, London, bestod att som Project Manager leda/ samordna projektering, byggande inkl ekonomisk kontroll. Hyresgästanpassningar för Nike m.fl. ingick i uppdraget.

icon icon
Jordbromalm

Nybyggnad av större industribyggnad med höglager på 12 m fri takhöjd i Jordbro Företagsområde, Haninge kommun. Projektet genomfördes i två etapper med total byggkostnad på ca 80MSEK. Uppdragen, från Strömberg Distribution Fastighets AB, innefattade planering, kalkylarbeten, upphandlingar, byggledning av delade totalentreprenader inklusive ekonomisk kontroll. Att som byggledare planera och kalkylera planerade ytterligare tillbyggnad och förberedelser för ytterligare nybyggnation har också ingått i konsultuppdrag från Strömbergs.

icon icon
TV Media huset, Kv. Bremen

AP fastigheter genomförde en mycket stor och genomgripande ombyggnad av fastigheten vid Tegeluddsvägen, som anpassades för TV 4:s och Filmnets behov. Konsultuppdrage t, från AP Fastigheter och TV 4, bestod ekonomisk kontroll av entreprenadarbetena. Den ekonomiska kontrollen innehöll kontroll av löpande fakturering gentemot entreprenadkontraktet, med dess fasta och rörliga kostnader/ godkända upphandlingar samt kontroll av förändringar mot riktpris/ incitaments avtal.

image